Landschapsbeheer Drenthe

Voorlichting en educatie

Het succes van onze organisatie is afhankelijk van de medewerking van andere partijen. Voorlichting is daarom essentieel bij het bereiken van onze doelen. Een rode draad daarbij is het stimuleren van mensen om een actieve bijdrage te leveren aan de zorg voor ons landschap. Het is vaak niet moeilijk mensen te overtuigen van het belang van landschapsbeheer, maar niet iedereen realiseert zich wat daar voor nodig is en hoe belangrijk hun eigen bijdrage daarbij is.

Om duidelijk te maken hoe wij ons prachtige cultuurlandschap in stand kunnen houden, zijn wij regelmatig met informatiestands te vinden bij evenementen. Wij zoeken onze doelgroepen ook op, bijvoorbeeld door informatieavonden te organiseren voor agrarisch ondernemers, particuliere grondbezitters of burgers. In die contacten draait voorlichting vooral om het inspireren en motiveren van mensen. Onze cursussen zijn ook een vorm van voorlichting.