Landschapsbeheer Drenthe

Advisering

'Doen' staat centraal in onze organisatie, maar door onze activiteiten op het gebied van behoud, beheer en ontwikkeling van het Drentse landschap hebben wij door de jaren heen veel kennis en ervaring opgebouwd. Die expertise stelt ons in staat om zowel particulieren als overheden en bedrijven advies te geven over plannen en projecten, die bijdragen aan het behoud van de streekeigenheid van het Drentse landschap.

Wij dragen samen verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Daarom stimuleren wij mensen om zich actief in te zetten en ondersteunen hen met praktisch advies. Bijvoorbeeld over het snoeien van hoogstamfruitbomen, het beplanten van houtwallen of het onderhouden van een poel. Ook helpen wij erfbezitters bij de inrichting van hun erf, adviseren wij particuliere grondbezitters over een streekeigen inrichting van de leefomgeving of geven wij agrariërs advies over agrarisch natuurbeheer. Als eigenaar van landschapselementen kunt u ook bij ons terecht met vragen over subsidiemogelijkheden voor het onderhoud hiervan.

Wij adviseren gemeenten – gevraagd en ongevraagd – over de invulling van het lokale landschapsbeleid. Want alleen als er in een vroeg stadium aandacht is voor de waarde van ons buitengebied, zijn wij in staat het karakteristieke landschap in onze provincie te bewaken!

Bedrijven kunnen wij adviseren over de inrichting van hun bedrijventerreinen op een streekeigen en ecologisch verantwoorde wijze.

Kijk voor meer informatie ook bij planvorming en uitvoering.