Landschapsbeheer Drenthe

 

Drentse bloemenweides

Tot halverwege de vorige eeuw kwamen bloemrijke graslanden en akkers op grote schaal voor. In de loop der jaren is dit echter sterk verminderd. De biodiversiteit van het landelijk gebied staat onder druk, door intensief landgebruik en een toename in functionaliteit. De afname van de grote variatie aan bloemsoorten betekent ook dat de bijbehorende fauna verdwijnt. Met op maat gemaakte Drentse zaadmengsels wil Landschapsbeheer Drenthe het Drentse landschap versterken en bijdragen aan de biodiversiteit in onze provincie.

Inheems en Drents
De Drentse zaadmengsels zijn ontwikkeld in samenwerking met Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakartering Drenthe. Hierbij is gebruik gemaakt van de Atlas van de Drentse flora. Landschapsbeheer Drenthe heeft de Cruydt-Hoeck speciaal voor Drenthe mengsels laten samenstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten, die van oorsprong in onze provincie voorkomen.

Typen
Er is een keuze uit een akkerbloemenmengsel en drie graslandmengsels. Het akkerbloemenmengsel is een kleurrijk algemeen bloemenmengsel van éénjarige akkerbloemen. Dit is geschikt voor vrijwel alle gronden, als ze maar niet te schraal of te nat zijn. Het mengsel kan worden gecombineerd met graan, zodat dit extra voedsel voor dieren oplevert.

De bloemrijke graslandmengsels bestaan vooral uit meerjarige bloemen. Er wordt onderscheid gemaakt in een mengsel voor voedselarme tot schrale, matig voedselrijke en vochtige tot natte omstandigheden.

Bestellen en kosten
Alle grondeigenaren in het buitengebied kunnen de mengsels bestellen via het aanvraagformulier. U ontvangt hierna een overzicht met de kosten van de betreffende bestelling. Na akkoord wordt de bestelling definitief.

Elk jaar zijn er twee sluitingsdata voor bestellingen, namelijk 15 maart en 1 september. Hierna worden de bestellingen verwerkt en verzonden en kunt u beginnen met inzaaien.

Vergoedingen voor de kosten voor de aanschaf, zijn mogelijk voor bewonersgroepen die zijn aangesloten bij Landschapsbeheer Drenthe. Binnen projecten kunnen eveneens mogelijkheden tot vergoeding zijn. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden (jaarlijks opnieuw bepaald). Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en behandeld zolang er voldoende budget is.

Partners
De Drentse zaaimengsels zijn ontwikkeld in samenwerking met Het Drentse Landschap. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Werkgroep Florakatering Drenthe. Hierbij is gebruik gemaakt van de Atlas van de Drentse flora. De mengsels worden mede mogelijk gemaakt dankzij de provincie Drenthe. 

De afbeeldingen bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door de Cruydt-Hoeck.