Landschapsbeheer Drenthe

 

Omgevingsprojecten

Landschapsbeheer Drenthe werkt aan landschapsprojecten. Hierbij wordt samen met de gemeenten en de bewoners in een streek gewerkt aan onderhoud en herstel van landschapselementen in het buitengebied. Burgerparticipatie vervult een essentiële rol hierin. Het landschap wordt als eenheid aangepakt, liefst in een klein gebied, zodat er ook een duidelijk, zichtbaar effect is.

Doel
Het doel van een omgevingsproject is duurzaam landschapsbehoud en herstel. Hierbij worden tevens de flora en fauna en de cultuurhistorische waarden veilig gesteld of liever nog, worden ze versterkt. De continuïteit wordt gewaarborgd door het vervolgbeheer vast te leggen bij eigenaren en vrijwilligersgroepen (brigades).

Aanpak
Het initiatief van een omgevingsproject ligt nadrukkelijk bij de bewoners van de streek. Landschapsbeheer Drenthe en de gemeentes stimuleren en ondersteunen bij het initiatief en bij de uitvoer. De start bestaat uit een voorlichtingsbijeenkomst, waarna duidelijk moet worden of er voldoende draagvlak is. Zo ja, dan kan er gestart worden met het opstellen van werkplannen voor herstel, aanleg en beheer van landschapselementen. Samen vormen deze werkplannen het zogenaamde omgevingsplan. Tijdens dit proces is er veelal een werkgroep (meerderheid boeren) betrokken, die dient als klankbordgroep.

Resultaat
Het resultaat van een omgevingsproject is een opgeknapt, aantrekkelijk, afwisselend  landschap in een streek; gerealiseerd met enthousiasme en draagvlak voor de uitvoering door de bewoners. Elementen die worden aangepakt, zijn onder meer opgaande landschapselementen, waterelementen (poelen en vennen), erven met elementen als boomgaarden, hagen en knotlindes. Daarnaast worden bijvoorbeeld ommetjes (Folder Ommetje Ansen) gerealiseerd en landhekken en informatieborden geplaatst.

Interesse?
Wilt u weten waar wij actief zijn, dan kunt u ons jaaroverzicht raadplegen. Daarnaast kunt u voor meer informatie contact opnemen met Sibert Hoeksma of Gertjan Dieters.

Financiering
Deze projecten worden hoofdzakelijk gefinancierd door de Provincie en de EU. Daarnaast leveren de betreffende gemeentes veelal een bijdrage.