Landschapsbeheer Drenthe

 

Drentse natuurerven

In Drenthe zijn nog veel kansen voor het vergroten van de biodiversiteit. Buiten de natuurterreinen zijn er vooral voor particulieren veel mogelijkheden. Op welke manier? Door erven op een natuurlijke wijze in te richten, met planten die van oorsprong in Drenthe voorkomen en met aandacht voor voedsel en nestgelegenheid voor diersoorten zoals de tronkenbij, steenuil of huiszwaluw. 

Veel mensen in het buitengebied houden bij hun erfinrichting rekening met de ecologie en de natuur. Dit vergt specifieke kennis over de ecologie, diersoorten en het onderhoud van waardevolle terreinen. Met het project Natuurerf van Landschapsbeheer Drenthe krijgen deelnemers praktische adviezen over de inrichting en het onderhoud van ecologisch waardevolle erven. Hierdoor kan er veel winst worden behaald voor de biodiversiteit en het cultuurlandschap.

Deelnemers
Het project Natuurerf is bedoeld voor inwoners in het buitengebied met ongeveer 0,5 tot 5 hectare grond, waarvan zij niet economisch afhankelijk zijn. In de loop van de jaren is de functie en het karakter van boerenerven veranderd. Vaak zijn gebouwen of paardenbakken geplaatst en bomen zoals de conifeer geplant. Bomen die hier van oorsprong niet voorkomen.

Vaak worden rommelhoekjes opgeruimd, maar wist je dat egels hier graag verblijven en overnachten? Door erven onder andere ‘netter’ te maken, wordt het minder aantrekkelijk voor veel diersoorten omdat met het opruimen nest- en voedselgelegenheden verdwijnen. Dit heeft als gevolg dat de biodiversiteit in het gebied daalt.

Praktische zaken
Heb je interesse in deelname aan het project Natuurerf? Vul dan het inschrijfformulier in. Een deskundige van Landschapsbeheer Drenthe neemt binnen 2 weken contact met je op om een erfbezoek  te plannen. Er is ruimte voor maximaal 35 erven en... wie het eerste komt, het eerste maalt. Wacht dus niet te lang!

Let op!  Het project is afgesloten en aanmelden is niet meer mogelijk. 

Tijdens het erfbezoek bekijkt de deskundige de mogelijkheden en bespreekt de wensen en behoeften. Aansluitend ontvang je een beheer- en inrichtingsplan, waarin alles schriftelijk wordt verwerkt samen met een kaart. Na akkoord wordt de definitieve bestelling van het plantgoed, zaadmengsels en kasten geplaatst en kun je in het najaar aan de slag!

Iedere deelnemer betaalt een vaste bijdrage van €100,- voor het erfbezoek van een deskundige en het opstellen van het beheer- en inrichtingsplan. Voor plantgoed, nestkasten en zaadmengsels is subsidie beschikbaar tot maximaal € 700,- per eigenaar. Deelnemers die in het leefgebied van de knoflookpad of de kamsalamder wonen, kunnen in het project een poel (laten) aanleggen. Voorwaarde is dat de eigenaar een eigen bijdrage betaalt van 50% van de aanlegkosten.

Van de deelnemers aan het project wordt verwacht dat zij de werkzaamheden, zoals het aanplanten van bomen en struiken, zaaiklaar maken van grond en zaaien van mengsels en (ver)plaatsen van rasters, zelf uitvoeren.

Het project Natuurerf wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.