Landschapsbeheer Drenthe

 

Groene knopen, Rode draden

Landschapsbeheer Groningen heeft een project gelanceerd, waaraan Landschapsbeheer Friesland en Drenthe meedoen. Het project “Groene knopen, Rode draden” draait om het versterken van de biodiversiteit in het agrarische cultuurlandschap. Het is een meerjarig project (2012 – 2014). In deze tijd wordt beoogd om een actief, sociaal netwerk te realiseren, dat bijdraagt aan een groen, landelijk netwerk. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds.

Doel
Het doel van het project is om een netwerk van betrokken burgers op te zetten. Deze zetten zich in voor hun landschap en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de versterking en behoud van de biodiversiteit. Door bijvoorbeeld het aanplanten en beheren van boomgaarden door vrijwilligers in de regio wordt de sociale betrokkenheid in die regio vergroot. Daarnaast wordt het belang van biodiversiteit en het duurzaam omgaan met ons landschap versterkt en verankerd.

Locaties
De groene knopen binnen dit project worden gevormd door:
• dorpsboomgaarden
• particuliere boomgaarden
• zorglocaties (zoals zorgboerderijen, zorginstellingen)

De rode draden zorgen voor het ontstaan van het netwerk tussen de knopen. Figuurlijk verbinden de rode draden de mensen met hun landschap. Letterlijk zijn de rode draden allerlei verschillende lijnvormige elementen. Er wordt gedacht aan het samenwerken met waterschappen (oevers), gemeenten (bermen en bosjes) en particulieren (buitenlui en agrariërs).

Oproep initiatieven
Landschapsbeheer Drenthe zorgt voor de organisatie en de inhoudelijke invulling van het project in Drenthe. Advies, ondersteuning, maar ook aanplant en onderhoud van vruchtbomen of andersoortige beheerswerkzaamheden in en rond boomgaarden behoren tot de mogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar locaties voor dit project. Dus heeft u zelf een boomgaard, weet u een mogelijk geschikte locatie bij u in de buurt of wilt u meer informatie over het project, neem dan contact met Pieter Posthumus.