Landschapsbeheer Drenthe

 

De Bomenwacht

Provincie en gemeenten investeren al meer dan 25 jaar in het behouden van de bijzondere, waardevolle bomen die Drenthe rijk is. Het mogen met recht de parels onder de bomen worden genoemd. Drenthe is de enige provincie die hiervoor de zogenaamde bomenwacht in het leven heeft geroepen. De bomenwacht heeft als doel om de monumentale bomen zo lang mogelijk op een gezonde wijze, deel te laten uitmaken van ons cultuurlandschap, waarbij de gevaren en overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk worden gehouden.

Specialistische verzorging
Monumentale bomen zijn “de bejaarden onder de bomen”, die met ouderdomsgebreken kampen en gespecialiseerde aandacht nodig hebben. De monumentale bomen waarvoor een onderhoudsovereenkomst is afgesloten worden periodiek -gemiddeld eens in de 5 à 6 jaar- geïnspecteerd en indien nodig wordt er onderhoud uitgevoerd, zoals: het verwijderen van dood of aangetast hout, het vrijzetten van daken, krooninspectie en doorrijhoogtes langs openbare wegen optimaliseren. Het gaat hierbij om bomen die op de “provinciale lijst van monumentale bomen” staan.
 

Waarde monumentale bomen
Monumentale bomen zijn niet alleen belangrijk vanwege de cultuurhistorische waarde, maar ook andere factoren bepalen de waarde van een boom. Hierbij moet u denken aan ecologische waarden, de leeftijd, de beeldbepalendheid en de soort. Een dergelijke boom is een leefgebiedje op zich: in holtes die de bomen vaak rijk zijn kunnen bijzondere vogelsoorten broeden, vleermuizen verblijven en ook veel insecten vinden hier een plekje .

De bomenwacht in 2016
In de gemeenten Midden-Drenthe zijn er vanaf 1-1-2016 vanuit de gemeente geen gelden meer beschikbaar voor het onderhoud aan monumentale bomen. Eigenaren kunnen wel ondersteuning ontvangen voor VTA-controles. Aanmelden voor de Bomenwacht is uiteraard ook mogelijk, maar de kosten voor het onderhoud dienen volledig door de eigenaar betaald te worden. 

Voor de overige gemeenten kunt u zich ook aanmelden. Voor het onderhoud worden subsidies beschikbaar gesteld door de gemeenten en de provincie Drenthe. Na uw aanmelding neemt een medewerker van de Bomenwacht contact met u op en wordt er gekeken of de boom aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

Mocht u specifieke vragen hebben over de Bomenwacht, dan kunt u contact opnemen met André Efftink.