Landschapsbeheer Drenthe

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Landschapsbeheer Drenthe bestaat uit vier personen, die op persoonlijke titel zitting hebben. De raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. De inhoudelijke aansturing is de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder (Werkprofiel Raad van Toezicht).

De raad is zodanig samengesteld dat de leden gezamenlijk:

  • binding hebben met maatschappelijke geledingen, zoals natuur- en landschapsorganisaties, landbouworganisaties, organisaties steunend op vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters en cultuurhistorische organisaties;
  • kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, financiële en bestuurlijke en organisatorische zaken.

                                                    

Leden Raad van Toezicht (RvT)

Klaas Smid
Functie: voorzitter
Achtergrond: gemeentelijk beleid

Peter Berendse
Functie: financiële audit
Achtergrond: financieel management

Theo Spek
Functie: lid RvT
Achtergrond: landschapsgeschiedenis

Jacob Mulder
Functie: lid RvT
Achtergrond: agrarische sector