Landschapsbeheer Drenthe

Stichting

Een stichting is een organisatie die is opgericht om een bepaald ideëel of sociaal doel te verwezenlijken. Een stichting heeft geen winstoogmerk. Winst mag wel worden gemaakt, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.
Landschapbeheer Drenthe is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de streekeigen identiteit van het Drentse cultuurlandschap.

Meer informatie over de stichting kunt u lezen in de statuten