Landschapsbeheer Drenthe

Meerjarenbeleidsplan

De inrichting van het landschap is een samenspel tussen mens en natuur en daarmee altijd in beweging. Landschapsbeheer Drenthe oefent invloed uit binnen dit samenspel, om het behoud van een waardevol, divers en streekeigen cultuurlandschap te waarborgen.
Beleid is hierin geen eenrichtingsverkeer, maar het inzetten van een koers en voortdurend inspelen op de omstandigheden en het beïnvloeden daarvan.

Het Meerjarenbeleidsplan van Landschapsbeheer Drenthe beschrijft onze visie, missie en strategie. Afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen, wordt dit plan jaarlijks geactualiseerd.

U kunt hier de meest recente versie van het Meerjarenbeleidplan (pdf) downloaden.