Landschapsbeheer Drenthe

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften of bijdragen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. De Belastingsdienst bepaalt of een instelling een ANBI is. Landschapbeheer Drenthe is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI.