Landschapsbeheer Drenthe

Organisatie

Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Dit bestaat uit twaalf zelfstandige provinciale organisaties Landschapsbeheer en de twaalf provinciale landschappen met een landelijk bureau.

Binnen dit samenwerkingsverband streven wij naar behoud, beheer en ontwikkeling van een mooi Drents cultuurlandschap, waarvan het streekeigen karakter behouden blijft. Wij zijn een dienstverlenende organisatie, die geen eigen terreinen bezit. Omdat particulieren, boeren en overheden samen eigenaar zijn van het grootste gedeelte van ons buitengebied, werken wij nauw met deze partijen samen. Daarnaast ondersteunen wij terreinbeherende organisaties bij het beheer en onderhoud in natuurgebieden.

Op basis van onze expertise leveren wij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het levende landschap in Drenthe, maar dat lukt ons niet zonder de medewerking van grondbezitters en de inzet van vele, enthousiaste vrijwilligers! Één van onze belangrijkste doelen is dan ook te stimuleren dat mensen zelf aan de slag gaan met de zorg voor het landschap in hun directe leefomgeving.