Landschapsbeheer Drenthe

30 mei 2017
 

Vrijwilligers helpen Ringslangen Norg e.o.

Vrijwilligers helpen Ringslangen Norg e.o.

In het Norger Esdorpenlandschap komen verschillende bijzondere diersoorten voor, één daarvan is de ringslang. Een niet giftige slang, die met een lengte van meer dan één meter de grootste slangensoort van Nederland is. Zijn naam dankt hij aan de gele vlekken achter zijn kop, die samen een ring lijken te vormen. Ringslangen zijn imposante dieren, maar ze hebben het niet altijd even makkelijk. Daarom starten de provincie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe een project om het leefgebied van deze dieren te verbeteren.

Landschapsbeheer Drenthe wil graag, in de omgeving van Norg, een beeld krijgen van het voorkomen van de ringslang. Met name in de dorpen en dorpsranden is er tot op heden onvoldoende bekend over het voorkomen van de ringslang. In dit gebied bevindt zich namelijk een belangrijke populatie. Ringslangen zijn veel te vinden in de buurt van water en op open plekken waar de zon de ruimte heeft. Er zijn ook meldingen van ringslangen die gebruik maken van vijvers en tuinen om voedsel te zoeken, of van de composthoop om eieren in te leggen. Dit is zeer waardevolle informatie om vast te leggen. Mocht u een ringslang tegenkomen, laat deze dan zoveel mogelijk met rust en geef uw waarneming door aan Landschapsbeheer Drenthe

Kraamkamer ringslang
Het leefgebied van de ringslang bestaat vooral uit heide- en hoogveenrestanten, veentjes, beekdalen, bos met natte ruigtes en open plekken. Cruciaal is de aanwezigheid van broeihopen die als kraamkamer worden gebruikt. Een broeihoop bestaat uit plantaardig materiaal zoals gras, riet, bladeren en takken. In zo’n hoop legt een vrouwtje haar eieren, die door de warmte binnen 8 tot 10 weken uitkomen. Het aantal natuurlijke broeihopen is helaas beperkt en daar kunnen we met elkaar snel en effectief wat aan doen. Ook u kunt daarbij helpen!

Het verbeteren van het leefgebied van de ringslang bestaat bijvoorbeeld uit het verwijderen van opslag uit veentjes, maar ook het aanleggen van broeihopen. Hier is dit jaar mee gestart, maar er zijn nog diverse locaties in Norg e.o. waar nog werk aan de winkel is. Op deze plekken kunnen we uw hulp goed gebruiken. Diverse grondeigenaren, waaronder de Boermarken, particulieren, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn al bereid gevonden om mee te werken aan een zonnige toekomst voor de ringslang. Wilt u meehelpen met het aanleggen van broeihopen? Neem dan contact op met Martijn Struijf (m.struijf@lbdrenthe.nl of 06- 139 72 301) Heeft u een waarneming gezien? Vul dan het formulier in.

Het ringslangenproject is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Projecten