Landschapsbeheer Drenthe

29 augustus 2017
 

Erfgoed Gardeners gezocht

Erfgoed Gardeners gezocht

Heeft u groene vingers en vindt u het interessant om te werken op een landgoed en zo bij te dragen aan het behoud van dit groene erfgoed? Dan is deze cursus iets voor u!

In Drenthe liggen, verspreid over de provincie, een kleine vijftig landgoederen, havezaten en buitenplaatsen. Zij bestaan niet alleen uit waardevolle gebouwen, maar ook uit cultuurhistorisch waardevolle tuinen en parken. Ze dragen sterk bij aan de identiteit en het erfgoed van Drenthe en aan de kwaliteit van het Drentse cultuurlandschap. Ze hebben naast een grote cultuurhistorische waarde ook een bijzondere ecologische waarde. Veel van de beplantingen dateren al uit de negentiende eeuw of eerder en staan onder druk door hun hoge leeftijd. Het onderhoud van de gebouwen, de tuinen en parken vraagt veel tijd en geld. Tevens vragen de tuinen om een specifiek en arbeidsintensief beheer.

Vrijwilligers gezocht
Landschapsbeheer Drenthe is op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor deze terreinen. Het kan gaan op een landgoed bij u in de buurt, of om een terrein wat specifiek uw voorkeur heeft. De cursus Erfgoed Gardeners is gericht op de historie van de tuinen en het specifieke beheer wat daarbij hoort. De cursus is erg pragmatisch qua opzet. Van buxushagen tot leifruit en van zichtassen tot kronkelige paden, de variatie is enorm. Wat hoort bij welke periode, hoe was het oorspronkelijk hier, hoe onderhoud je het en hoe ziet het beheerplan eruit? U werkt onder leiding van een echte tuinbaas; dit kan de eigenaar zijn of iemand anders. In elk geval zorgt u samen als vrijwilligersgroep voor het behoud van de terreinen.  

De cursus is speciaal voor Landschapsbeheer Drenthe ontwikkeld en wordt verzorgd door Heilien Tonckens en Ruurd van Donkelaar. Hij bestaat uit 4 dagen van 6 uur, waarbij we 4 verschillende landgoederen, verspreid door de provincie, bezoeken om zoveel mogelijk diversiteit te zien. Er zijn twee cursusdagen in het najaar, te weten 28 oktober en 18 november en twee in het voorjaar. Deze liggen nog niet vast. We starten bij landgoed Oldengaerde, waar Stichting Het Drents Landschap deels eigenaar van is.

Heeft u interesse, meld u dan aan via info@lbdrenthe.nl. Er kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Voor koffie thee en een eenvoudige lunch wordt gezorgd. Start: 28 oktober, 10.uur, Landgoed Oldegaerde, Westeinde, Dwingeloo