Landschapsbeheer Drenthe

27 juli 2017
 

Biodiversiteit op Drentse Golfbanen

Biodiversiteit op Drentse Golfbanen

Op 13 juni j.l. hebben de Nederlandse Golf Federatie en Landschapsbeheer Drenthe een workshop georganiseerd voor o.a. managers, greenkeepers en bestuursleden van Golfbanen in Drenthe. Onderwerp van gesprek? Duurzaam ecologisch beheer van golfbanen draagt bij aan de natuurwaarde én het spelplezier.

Golfbanen in Drenthe zijn ruim opgezet en er is ruimte voor natuurontwikkeling, naast de sporttechnische oppervlaktes. Hierdoor kunnen ze een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit in een gebied en hebben ze potentie om bestaande leefgebieden te verbinden. Een golfbaan kan dusdanig worden ontwikkeld en beheerd dat dit zowel voor spelers, als voor allerlei planten en dieren functioneel en aantrekkelijk is.

Geslaagde bijeenkomst
De beheerders beaamden de toegevoegde waarde van duurzaam beheerde golfbanen. Het verantwoordelijk beheer van de baan zit in het DNA van de golfbanen en kansen worden gezien. Het optimaal benutten geeft een grotere uitdaging. Kwaliteiten en kennis zijn doorgaans niet (voldoende) aanwezig. Vandaar dat Landschapsbeheer Drenthe een project is begonnen om golfbanen van goed beheeradvies en inrichtingsmaatregelen te voorzien.

Tijdens de bijeenkomst hebben verschillende sprekers rond het thema verschillende onderwerpen belicht. Kathelijn De Maeijer (LBD) vertelde meer over de biodiversiteit op golfbanen. Joris Slooten (NGF) ging in op de aard van het golfspel. Er werd door Tim Asbreuk verteld over de nieuwe natuurwetgeving. Uiteraard gingen de aanwezigen ook naar buiten. Op De Gelpenberg gaf Ellen Kroes een rondleiding. Tot slot werd het succesvol beheren van golfbanen besproken door Albert Timmerman, Guido Hamelink en Chris Kombrink. Het was een geslaagde middag. Het is de bedoeling dit initiatief uit te rollen in andere provincies. 

Het project Natuur op Drentse Golfbanen wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.