Landschapsbeheer Drenthe

Werkdagen in de natuur

Landschapsbeheer werkt regelmatig samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Wij organiseren werkdagen, waarbij de leerlingen buiten aan de slag gaan. Hierbij gaat het om werkzaamheden in natuurterreinen zoals snoeiwerk, dennetjes verwijderen, het knotten van bomen of bijvoorbeeld het afsteken van een oeverzwaluwwand.
Landschapsbeheer bereidt de dag voor, zorgt voor het gereedschap, deskundige begeleiding en een leuke locatie. Extra toezicht wordt veelal door de school zelf geregeld. Dat kunnen docenten zijn, ouders of beiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Posthumus.