Landschapsbeheer Drenthe

Kerndata

Jaarlijks in december ontvangen de vrijwilligerscoördinatoren van Landschapsbeheer Drenthe een mail met een uitvraagformulier naar de verrichte werkzaamheden en het aantal vrijwilligers van het afgelopen jaar. Wij noemen deze gegevens de kerndata. 

We begrijpen dat het nut van deze administratieve activiteit vragen oproept, want het is veel nuttiger en leuker om het landschap in jouw eigen omgeving te onderhouden dan administratie daarover in te vullen.

Naast het zelf terugkijken naar het resultaat van het afgelopen jaar, dient de kerndata nog een belangrijk doel: de politiek overtuigen en enthousiasmeren over het nut en de noodzaak om financiële middelen beschikbaar te blijven stellen voor het faciliteren van de werkzaamheden door vrijwilligers. 

De gegevens die door de provinciale organisaties worden opgehaald bij de vrijwilligers, worden verzameld in een landelijk overzicht van LandschappenNL. Daarnaast worden de gegevens in Drenthe gebruikt voor ons eigen jaarverslag en voor lobby richting de Drentse politiek. De resultaten hebben invloed op de beslissing voor de toekenning van subsidie. 

Vrijwilligersfacilitering
Wat heb jij als vrijwilliger aan de subsidie die de gemeenten en de provincie Drenthe aan Landschapsbeheer Drenthe toekent? Met deze financiële bijdrage verzorgen wij de facilitering van vrijwilligersgroepen. Denk hierbij onder andere aan het beschikbaar stellen van gereedschap, het organiseren van cursussen, adviseren bij werkplannen en het begeleiden van werkdagen. Zonder de subsidie van de overheid kunnen wij deze werkzaamheden niet uitvoeren.

Vragen
Hebt u vragen over het formulier, of hulp nodig bij het invullen ervan? Neem dan contact op met Pieter Posthumus of Stefan Pronk.