Landschapsbeheer Drenthe

Instructiewijzers

Goed voorbereid aan de slag

Vele vrijwilligers zetten zich gergeld in voor het onderhouden van hun eigen leefomgeving of het landschap in de buurt. Hierbij ondersteunen wij, indien gewenst, met (financiële) middelen, een bestaand netwerk van overheden, professionals en vrijwilligers(groepen) en niet te vergeten: met kennis.

Om in het landschap aan de slag te gaan is kennis over het onderhouden van landschapselementen van groot belang. Het is fijn als jouw inzet bijdraagt aan het behoud van het landschap en de biodiversiteit. Om jou te ondersteunen als je met jouw vrijwilligersgroep aan de slag gaat, hebben we een negental instructiewijzers ontwikkeld over het aanleggen en onderhouden van de meest voorkomende landschapselementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan houtwallen, (fruit)bomen en bosjes. 

Download de instructiewijzers in de webwinkel of vraag jouw contactpersoon om een papieren exemplaar.