Landschapsbeheer Drenthe

Particuliere grondeigenaren

Uw bijdrage aan het landschap

Het buitengebied is aantrekkelijk om in te recreëren, maar ook om in te wonen en te werken! Mensen zoeken de rust en ruimte in het mooie Drenthe en kopen behalve een huis, vaak ook een paar hectare grond. Ook (delen van) Drentse natuurterreinen zijn in particulier bezit. Daarmee bezitten particulieren samen een aanzienlijk deel van het landelijk gebied en komen daarmee -naast de agrariërs- in beeld als belangrijke partners in de zorg voor natuur en landschap. De particuliere terreineigenaar is immers ook eigenaar van karakteristieke kleine Drentse erven en landschapselementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en boomgaarden. Juist die elementen proberen wij in stand te houden door het bieden van praktische steun en adviezen.

Bovendien staan wij klaar met advies voor de inrichting en/of beheer van kampeerterreinen, bedrijfsterreinen, natuurterreinen en landgoederen. Hierbij is voor ons van belang dat er rekening wordt gehouden met de streekeigen, Drentse identiteit van het erf of terrein. Uiteraard zullen wij altijd proberen deze te versterken.