Landschapsbeheer Drenthe

Bijdragen aan overheidsbeleid en -strategie

Als dienstverlenende organisatie voeren wij overheidstaken uit. Landschapsbeheer Drenthe wordt door de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten beschouwd als een verlengstuk van de overheid. Landschapsbeheer is in opdracht van de provincie belast met de uitvoering van het landschapsbeleid en daarmee samenhangende activiteiten.

Basistaken
Met de provincie en de gemeenten worden jaarlijks zakelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de zogenaamde basistaken. Deze taken bevatten de brede zorg voor het landschap en jaarlijks terugkerende projecten en processen zoals vrijwilligerswerk, educatie en het beheer van cultuurhistorische elementen, natuurterreinen en monumentale objecten als grafheuvels en monumentale bomen.

Projecten
Naast de basistaken voert landschapsbeheer projecten uit in opdracht van of in samenwerking met provincie en gemeenten. Het initiëren en ontwikkelen van projecten vindt zoveel mogelijk plaats in samenspraak met gemeenten en op basis van burgerparticipatie. Ook kan Landschapsbeheer diensten leveren ter ondersteuning van het groenbeleid en –beheer van de gemeenten in het buitengebied, op de gebieden van loket, advies, planvorming, uitvoering en/of toezicht.

De rol van Landschapsbeheer in (overheids)processen is overzichtelijk weer te geven in tabelvorm.

Praktijkervaring
Onze organisatie beschikt over een schat aan praktijkervaring ten aanzien van zorg voor het landschap en het betrekken van burgers hierbij. Op basis van deze kennis, ervaring en onderzoek leveren wij, waar mogelijk, een bijdrage aan de totstandkoming van overheidsbeleid, beleidstrategieën en burgerinitiatieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik de Gruijter.